L’Addulurata è un Canto della Passione in Siciliano scritto da Don Stefano Pirrera.

Testo:

E pedi di la cruci c’e’ Maria,
la Matri Addulurata, ca nun parla.
Di lacrimi ha ‘nzuppatu la so via
E nun rinesci nuddu a cunfurtarla. Nenti cchiu’ senti e nenti la svaria.
Li mani ‘npettu teni e ‘u sguardu fissu
a lu so Caru Beni, ca pinia
pi ‘na’ guccidda d’acqua, Crucifissu.
‘Nta’ lu so cori tuttu si stipia
duluri granni mai pruvatu o munnu,
comu un mari aggitatu ca tuppia
pi nesciri e jttarisi d’intunnu. Sulu un pinseri la so menti teni:
“Gesuzzu beddu a mmia sta pena duna,
pirchi sulu sta gioia mi tratteni
di moriri pi dui e sugnu una. Sulu di Tia vivi a to’ Matrizza
E comu pensi allura di vassalla?
Nun vidi ca ci nesci gia’ l’armuzza
E senza ‘i Tia e’ peggio c’ammazzalla? “Ma ‘u cori di Maria e’ libru apertu,
tuttu Gesu’ vi leggi e teni a menti
la gioia cchiu’ armuniusa d’un cuncertu,
chi sulu iddu, spasimannu senti.

(testo Don Stefano Pirrera)

  • Il Venerdi Santo di una volta

    Notizie storiche - dal sei all'ottocento

    Il Venerdi Santo di oggi

    Notizie storiche - il novecento